Merkur osiguranje – U zdravoj školi, zdravi učenici